Betalingen

De nota voor de tandheelkundige behandeling ontvangt u van uwnota.nl. In meeste gevallen wordt uw nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om de adreswijzigingen tijdig door te geven aan de balieassistente, maar ook aan uw zorgverzekeraar. Zo voorkomt u hiermee de onnodige rente- en incassokosten.

Uwnota.nl hanteert een betalingstermijn van 28 dagen. Het is belangrijk dat u zich houdt aan deze betalingstermijn. Ze zijn gemachtigd om de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren.

Indien u niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen neem dan contact op met uwnota.nl via het telefoonnummer 0900-0400633 of kijk op www.uwnota.nl

Heeft u bezwaren tegen de ingediende factuur neem dan ook contact op met uwnota.nl. Een nieuwe origineel factuur kunt u ook aanvragen via het telefoonnummer 0900-0400633 of www.uwnota.nl

Indien u geen tandartsverzekering heeft dan wordt u per 01 januari 2015 verzocht om de factuur gelijk aan de balie contant te voldoen. Wij beschikken ook over een pinautomaat.

Tarieven in 2022

De tarieven zijn in 2022 weer door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald en vastgesteld. Voor de tarieven 2022 wordt u naar de onderstaande link doorverwezen:

www.tandartstarieven.nl